VACCINATIONER


INFLUENZAVACCINATION

Tilbud om gratis influenzavaccination gives til særlige persongrupper med bopæl i Danmark.

Tilbuddet omfatter personer over 65 år, kronisk syge under 65 år efter en lægelig vurdering, gravide efter 12. uge samt førtidspensionister.


BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET 

Vaccination mod HPV indføres i børnevaccinationsprogrammet den 1. januar 2009 som et tilbud til piger når pigerne fylder 12 år.

Nyt: Vi er nu tilbage på kendt vaccinationsprogram fremover for alle nyfødte fra 2015.


HPV VACCINATION 

Piger vaccineres nu som 12-årige i børnevaccinationsprogrammet - 2 stik - andre: drenge,mænd og kvinder skal selv betale.